Алмазосодержащий Прокат и Пасты
Алмазные Шлифовальные Инструменты

«Ալմաստ» ԲԲԸ-ն տեղեկացնում է, որ «ԱՐԴՇԻՆ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ-ն, հանդիսանալով «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետեր և հիմք ընդունելով ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 20.12.2017թ.-ի թիվ 1003/Ա որոշմամբ տրամադրված նախնական համաձայնությունը, «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին առաջարկել է 1000 (հազար) ՀՀ դրամով իրեն օտարել (հանձնել) սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բաժնետոմսերը:

«Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերը ներկայացված առաջարկությանը կարող են ակցեպտ ներկայացնել 22.12.2017թ.-ից մինչև 10.01.2017թ. ընկած ժամանակահատվածում:

  ||      Eng | Ru

Алмазные Инструменты

Алмазные Отрезные Инструменты
Нестандартные Инструменты