Алмазосодержащий Прокат и Пасты
Алмазные Шлифовальные Инструменты

Հայտարարություն «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2018 թվականի ապրիլի 30-ին, ժ. 12:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցերն են. 1. «Ալմաստ» ԲԲԸ տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի քանակական կազմի հաստատում, անդամների ընտրություն և հաստատում, 2. «Ալմաստ» ԲԲԸ կառավարող կազմակերպություն` «Արինս Գրուպ» ՍՊԸ-ի զեկույց 2017 թվականի ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ, 3. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2017թ. գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ վերստուգողի եզրակացյության ներկայացում, 4. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2017թ. գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ անկախ աուդիրորոկան եզրակացության ներկայացում, 5. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2017թ. գործունեության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատում, տարեկան շահութաբաժինների վճարման (չվճարման) մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատում, 6. «Ալմաստ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատում, դրա անդամների ընտրություն և հաստատում, վարձատրության պայմանների որոշում, 7. «Ալմաստ» ԲԲԸ վերստուգողի ընտրություն: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2018 թվականի ապրիլի 12-ի դրությամբ: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով: Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին կտրամադրվեն տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, վերստուգողի եզրակացյությունը, տեղեկություններ Խորհրդի անդամների և վերստուգողի թեկնածուների վերաբերյալ և այլ անհրաժեշտ նյութերը: Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով:Հայտարարություն «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2018 թվականի ապրիլի 27-ին, ժ.11:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցն է. «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2018 թվականի ապրիլի 12-ի դրությամբ: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով: Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին կտրամադրվեն աուդիտ իրականացնող անձի թեկնածուի վերաբերյալ «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի առաջարկությունները և այլ անհրաժեշտ նյութերը: Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով:

 

«Ալմաստ» ԲԲԸ-ն տեղեկացնում է, որ «ԱՐԴՇԻՆ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ-ն, հանդիսանալով «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետեր և հիմք ընդունելով ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 20.12.2017թ.-ի թիվ 1003/Ա որոշմամբ տրամադրված նախնական համաձայնությունը, «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին առաջարկել է 1000 (հազար) ՀՀ դրամով իրեն օտարել (հանձնել) սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բաժնետոմսերը:

«Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերը ներկայացված առաջարկությանը կարող են ակցեպտ ներկայացնել 22.12.2017թ.-ից մինչև 10.01.2017թ. ընկած ժամանակահատվածում:

  ||      Eng | Ru

Алмазные Инструменты

Алмазные Отрезные Инструменты
Нестандартные Инструменты