Diamond Contained Rolling & Pastes

Diamond Grinding Tools

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2022 թվականի մայիսի 17-ին, ժ. 15:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցն  է.

« Ի ապահովումն «Արդշինբանկ» ՓԲԸ և «ԻՆՏԵՐԵՔԶԵԲԻՇՆ ԼԻՄԻՏԵԴ» ՍՊԸ միջև  կնքվելիք պայմանագրից բխող պարտավորությունների կատարման «Ալմաստ» ԲԲԸ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի գրավադրմանը համաձայնություն տալու մասին հարցը»:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2022 թվականի ապրիլի 28-ի դրությամբ:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ  բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով:

Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով:


Էական փաստեր և տեղեկություններ

Հայտարարություն

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2022 թվականի ապրիլի 26-ին, ժ. 12:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցերն են.

1. «Ալմաստ» ԲԲԸ տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի քանակական կազմի հաստատում, անդամների ընտրություն և հաստատում,

2. «Ալմաստ» ԲԲԸ  կառավարող կազմակերպություն` «Արինս Գրուպ» ՍՊԸ-ի զեկույց 2021 թվականի  ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ,

3. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2021թ. գործունեության տարեկան  ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ վերստուգողի եզրակացյության  ներկայացում,

4. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2021թ. գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ անկախ աուդիրորոկան եզրակացության ներկայացում,  

5. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2021թ. գործունեության տարեկան  հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատում, տարեկան շահութաբաժինների վճարման (չվճարման) մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատում,                                           

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2021 թվականի ապրիլի 6-ի դրությամբ:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ  բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով:

Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին կտրամադրվեն տարեկան  ֆինանսական հաշվետվությունները, անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, վերստուգողի եզրակացյությունը, տեղեկություններ Խորհրդի անդամների և վերստուգողի վերաբերյալ և այլ անհրաժեշտ նյութերը: Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով:

«Ալմաստ» ԲԲԸ կառավարող կազմակերպություն`

«Արինս Գրուպ» ՍՊԸ

 Լիազորվաժ անձ`  Արտակ Անանյան


«Ալմաստ» ԲԲԸ

Հասցե` ՀՀ, քաղաք  Երևան, Ռուբինյանց 28, հեռ.` (+37410) 24-35-20, 

էլեկտրոնային հասցե` account@almastcompany.com

«23» փետրվարի 2022 թվական

Հիմք ընդունելով «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 127-րդ հոդվածը, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 68-Ն որոշմամբ հաստատված «Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ» կանոնակարգ 4/04-ի 50-րդ կետը, 24-րդ գլուխը, կից ներկայացնում ենք «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի էական փաստերը և տեղեկությունները:

Առդիր` 1 թերթ:

«Ալմաստ» ԲԲԸ կառավարող կազմակերպություն` 

«Արինս Գրուպ» ՍՊԸ 

Լիազորվաժ անձ` Արտակ Անանյան


«Ալմաստ» ԲԲԸ

Հասցե` ՀՀ, քաղաք  Երևան, Ռուբինյանց 28, հեռ.` (+37410) 24-35-20, 

էլեկտրոնային հասցե` account@almastcompany.com

Էական փաստեր և տեղեկություններ

«Ալմաստ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Ընկերություն) տեղեկացնում է, որ Ընկերության 23.02.2022 թվականին կայացած բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի վորոշմամբ «Քրոու ընդ Ասատրյան» ՍՊԸ-ըն հաստատվել է որպես արտաքին աուդիտն իրականացնող անձ:

«Ալմաստ» ԲԲԸ կառավարող կազմակերպություն` 

«Արինս Գրուպ» ՍՊԸ 

Լիազորվաժ անձ` Արտակ Անանյան


Հայտարարություն «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2022 թվականի փետրվարի 23-ին, ժ. 12:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում:
«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցն է. «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը: 
«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2022 թվականի փետրվարի 4-ի դրությամբ:
«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ  բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով:
Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին կտրամադրվեն աուդիտ իրականացնող անձի թեկնածուի վերաբերյալ «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի առաջարկությունները և այլ անհրաժեշտ նյութերը: Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով:

Հեռ.` +37410 24 72 71
Վեբ կայք` www.almastcompany.com
Էլ. փոստ` info@almastcompany.com


Հայտարարություն «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2020 թվականի ապրիլի 28-ին, ժ. 12:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցերն են.

1. «Ալմաստ» ԲԲԸ տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի քանակական կազմի հաստատում, անդամների ընտրություն և հաստատում,

2. «Ալմաստ» ԲԲԸ կառավարող կազմակերպություն` «Արինս Գրուպ» ՍՊԸ-ի զեկույց 2019 թվականի ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ,

3. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2019թ. գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ վերստուգողի եզրակացյության ներկայացում,

4. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2019թ. գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ անկախ աուդիրորոկան եզրակացության ներկայացում,

5. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2019թ. գործունեության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատում, տարեկան շահութաբաժինների վճարման (չվճարման) մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատում,

6. «Ալմաստ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատում, դրա անդամների ընտրություն և հաստատում, վարձատրության պայմանների որոշում,

7. «Ալմաստ» ԲԲԸ վերստուգողի ընտրություն: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2020 թվականի ապրիլի 3-ի դրությամբ:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով:

Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին կտրամադրվեն տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, վերստուգողի եզրակացյությունը, տեղեկություններ Խորհրդի անդամների և վերստուգողի թեկնածուների վերաբերյալ և այլ անհրաժեշտ նյութերը: Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով:


«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2020 թվականի մարտի 27-ին, ժ. 15:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցն  է.

1. «Ալմաստ» ԲԲԸ արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի ընտրության հարցը: 

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2020 թվականի մարտի 5-ի դրությամբ:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ  բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով:

Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով: 

«Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով գումարելու մասին

04.03.2020 թ.

Հայտատու` «Ալմաստ» ԲԲԸ 

«Բաժնետիրական Ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք 71-րդ հոդված 

«Ալմաստ ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

«Ալմաստ ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2020 թվականի մարտի 27-ին, ժամը՝ 15:00-ին, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում:

«Ալմաստ ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցն է.

1. «Ալմաստ» ԲԲԸ արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի ընտրության հարցը, 

Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով կամ զանգահարել 24-35-20 հեռախոսահամարով:

«Ալմաստ ՚ԲԲԸ բաժնետերերի ներկայությունը ժողովին - անձը հաստատող փաստաթղթով:

Հասցե` ք. Երևան, Ռուբինյանց 28

Հեռ..` +37410 24 72 71

Վեբ կայք` www.almastcompany.com 

Էլ. փոստ` info@almastcompany.com


Էական փաստեր - 08.04.2019


Հայտարարություն - 25.02.2019


Հայտարարություն «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2019 թվականի փետրվարի 22-ին, ժ. 11:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցն է. «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2019 թվականի փետրվարի 4-ի դրությամբ: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով: Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին կտրամադրվեն աուդիտ իրականացնող անձի թեկնածուի վերաբերյալ «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի առաջարկությունները և այլ անհրաժեշտ նյութերը: Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով:


Էական փաստեր և տեղեկություններ - 05.02.2019


Հայտարարություն «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2018 թվականի ապրիլի 30-ին, ժ. 12:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցերն են. 1. «Ալմաստ» ԲԲԸ տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի քանակական կազմի հաստատում, անդամների ընտրություն և հաստատում, 2. «Ալմաստ» ԲԲԸ կառավարող կազմակերպություն` «Արինս Գրուպ» ՍՊԸ-ի զեկույց 2017 թվականի ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ, 3. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2017թ. գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ վերստուգողի եզրակացյության ներկայացում, 4. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2017թ. գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ անկախ աուդիրորոկան եզրակացության ներկայացում, 5. «Ալմաստ» ԲԲԸ 2017թ. գործունեության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատում, տարեկան շահութաբաժինների վճարման (չվճարման) մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատում, 6. «Ալմաստ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատում, դրա անդամների ընտրություն և հաստատում, վարձատրության պայմանների որոշում, 7. «Ալմաստ» ԲԲԸ վերստուգողի ընտրություն: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2018 թվականի ապրիլի 12-ի դրությամբ: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով: Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին կտրամադրվեն տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, վերստուգողի եզրակացյությունը, տեղեկություններ Խորհրդի անդամների և վերստուգողի թեկնածուների վերաբերյալ և այլ անհրաժեշտ նյութերը: Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով:


Հայտարարություն «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2018 թվականի ապրիլի 27-ին, ժ.11:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցն է. «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2018 թվականի ապրիլի 12-ի դրությամբ: «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով: Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին կտրամադրվեն աուդիտ իրականացնող անձի թեկնածուի վերաբերյալ «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի առաջարկությունները և այլ անհրաժեշտ նյութերը: Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով:

«Ալմաստ» ԲԲԸ-ն տեղեկացնում է, որ «ԱՐԴՇԻՆ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ-ն, հանդիսանալով «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետեր և հիմք ընդունելով ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 20.12.2017թ.-ի թիվ 1003/Ա որոշմամբ տրամադրված նախնական համաձայնությունը, «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին առաջարկել է 1000 (հազար) ՀՀ դրամով իրեն օտարել (հանձնել) սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բաժնետոմսերը:

«Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերը ներկայացված առաջարկությանը կարող են ակցեպտ ներկայացնել 22.12.2017թ.-ից մինչև 10.01.2017թ. ընկած ժամանակահատվածում:


«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2021 թվականի մարտի 19-ին, ժ. 15:00, իր գտնվելու վայրում` ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեում:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգում հետևյալ հարցն  է.

1. «Ալմաստ» ԲԲԸ արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի ընտրության հարցը: 

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2021 թվականի մարտի 3-ի դրությամբ:

«Ալմաստ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով, իսկ լիազորված անձ լինելու դեպքում՝ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Ալմաստ» ԲԲԸ  բաժնետիրոջ կողմից տրված լիազորագրով:

Օրակարգում ընդգրկված հարցի հետ կապված փաստաթղթերին և նյութերին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել ք.Երևան, Ռուբինյանց փողոց, թիվ 28 հասցեով: 

  ||      Eng | Ru

DIAMOND TOOLS

Diamond Cutting Tools
Non Standard Tools